Az ember önmagában vett cél

Sep. 30, 2017

"Az ember szabad arra, hogy szétszórja elméjét, és vakon botladozzon végig bármilyen úton, amit járnia tetszik, de nem szabad arra, hogy elkerülje a feneketlen mélységet, amit nem hajlandó meglátni."

Ayn Rand
Sep. 30, 2017

"Mivel bármely idegen lehet független, szorgalmas, értelmes és csodálatra méltó, az ész és az önbecsülés embere azzal a 'jóindulatú semlegességgel' bánik az idegenekkel, amit Rand 'emberi képességük nevében megelőlegezett eredendő jóakaratnak' nevezett.

A magukat megvető emberek nem így viselkednek, ha mégis, nehezükre esik magukra erőltetni ezt a hozzáállást. Azért bánnak rosszul gyakran másokkal, mert ez által érzik magukat ideiglenesen nagynak, míg önbecsülésük hiánya miatt jellemzően kicsinek érzik magukat. E megfigyelésnek fontos következménye van az etikai egoistákra nézve, mert mi nem akarjuk, hogy bármilyen lényeges közünk legyen ilyen emberekhez.

Az önbecsülés egy fontos jellemzője valaki lelki arcélének, jellemének és megbízhatóságának. Az erős önbecsüléssel bíró emberek jó szeretők, jó barátok, jó üzlettársak, jó gyerekvigyázók, sőt akár jó politikusok is lehetnek. Gyenge önbecsüléssel nem. Természetesen, bárki képes változni, ha úgy dönt. A gyenge önbecsülésű dönthet úgy, hogy elkezd gondolkodni, és értelmesen cselekedni, hogy így növelje az önbecsülését is. Ha megteszi, végül ő is felnő a megbízhatóak közé. Amíg viszont megteszi, az egoistáknak vigyázniuk kell vele."

Craig Biddle
Sep. 16, 2017

"Egy embernek sem kell lángelmének lennie - lehet csupán jó kőműves is -, de ha jól végzi a munkáját, akkor lesz lelkileg ép."

Ayn Rand
Sep. 16, 2017

PHIL DONAHUE: Ön azt állítja, hogy ha mindnyájan jobban elfogadtuk volna természetes törekvéseinket, az önzést, akkor kevesebb háború, kevesebb Hitler lenne?

AYN RAND: Nem volna egy sem.

PD: Minél önzőbbek vagyunk, annál kedvesebbek leszünk, annál nyugodtabb és békésebb a világ?

AR: És sokkal jóindulatúbb más emberekhez. Feltéve, ha okosan vagyunk önzők. Ez alatt egy olyan önzést értek, ami értelmesen igazolni tudja valaki minden tettét. Nem pedig azt a fajta szeszélyimádást - ahogy mondani szoktam -, ami feloldoz minden vágyat, a pillanat minden késztetését. Az embernek nincsenek született természetes eszményei.

PD: Nincsenek? De sok velem született törekvésem van.

AR: Ön csak azt hiszi, hogy velük született. Tudja mit mondok mindig? Ellenőrizze az előtételeit!

PD: Ellenőrizzem az előtételeim?

AR: Ellenőrizze az előtételeit! Nézze meg, milyen alapeszmék húzódnak meg az érzései mögött, amelyeket megtapasztal! Látni fogja, hogy az érzései az eszméiből származnak. Jók vagy rosszak, de amit tudattalanul igaznak tart, irányítja az érzéseit, s ezekről hiszi azt, hogy az ember veleszületett eszményei, de nem azok.

(Televíziós interjú, 1979)
Sep. 16, 2017

"Ha néhány ember nyers erő vagy megtévesztés által próbál életben maradni, kifosztva, kirabolva, megcsalva vagy rabigába hajtva azokat, akik termelnek, még akkor is igaz marad, hogy túlélésüket csak áldozataik teszik lehetővé, azok az emberek, akik úgy döntenek, hogy gondolkodnak és megtermelik azokat a javakat, amelyeket fosztogatóik elprédálnak tőlük. Az ilyen fosztogatók életképtelen élősködők, akik azok elpusztítása által maradnak fenn, akik viszont képesek az emberhez méltó cselekvésmódot követni."

Ayn Rand